Entreprenadformer

Att välja rätt entreprenadform

En fråga vi ofta får är vilka entreprenadformer vi erbjuder. Vårt svar är att det är helt upp till dig som kund att välja. A-hus kan erbjuda totalentreprenad i storstadsregionerna och på flertalet orter runt dessa regioner. På de orter där totalentreprenad inte kan erbjudas arbetar vi vanligtvis med byggnation genom generalentreprenad med våra rutinerade och erfarna samarbetspartners. För att reda ut begreppen förklarar vi här kort de vanligaste entreprenadformerna och vad som skiljer dem åt. Du kan också läsa mer i vår broschyr "Vägen till ditt nya hem".

Totalentreprenad

"Allt finns på ett och samma kontrakt" = smidigt och lätt!

Nyckelfädigt hus med totalentreprenad innebär att A-hus sköter hela byggnationen av ditt hus och du har inget personligt ansvar för att färdigställa huset. A-hus bär det juridiska ansvaret och du flyttar in i ett nyckelfärdigt hus - tryggt och smidigt! På de orter där vi kan erbjuda totalentreprenad drivs bygget av våra egna, erfarna byggledare som ansvarar för hela byggnationen. Byggledaren planerar byggnationen och koordinerar hantverkare och materialleveranser. Därtill ingår en färdigställandeförsäkring och en 10-års garanti samt en unik fullvärdeförsäkring. Denna övergår till en villaförsäkring efter att ditt hus står färdigt. Vid köp av totalentreprenad ingår alltid larm i 12 månader från slutbesiktning, samt provtryckning av ditt hus.

Generalentreprenad

Ett avtal tecknas för husbyggsatsen med A-hus och ett avtal tecknas med en general-entreprenör.

Vid generalentreprenad skrivs två avtal. Ett avtal tecknas för husbyggsatsen med A-hus och ett avtal tecknas med general-entreprenören. Generalentreprenören i sin tur handlar upp och ansvarar för erforderliga underentreprenader gentemot dig som beställare. Generalentreprenören har samordnings-ansvaret för byggnationen. Ritningar och samtliga handlingar för byggnation ingår i ditt köp från A-hus. Vid generalentreprenad är det du som byggherre som kontaktar entreprenörer för byggnation av ditt A-hus. Säljaren finns givetvis med som stöd och är behjälplig med svar på frågor under hela processen.

Delad entreprenad

Köp enbart själva byggsatsen och va själv samordnare för bygget eller utse en annan person.

Vid delad entreprenad upphandlar du själv de olika entreprenaderna (byggnation, VVS- och elentreprenad m. fl.) var och en för sig. Entreprenörerna är sidoentreprenörer i förhållande till varandra och beställaren (du) har samordningsansvaret. Du ansvarar alltså för att alla entreprenörer håller samma tidplan och att leveranserna av material planeras. Förenklat kan man säga att vid delad entreprenad har A-hus ansvaret tills husbyggsatsen har levererats till tomten, därefter faller ansvaret på dig. Detta ansvar har du sedan genom hela byggnationen, oavsett hur många entreprenörer du anlitar. 

Kontakta din närmsta A-hus säljare för mer information.